Förbättrar pepparmynta verkligen träningsprestanda?

Does peppermint really improve excersise performance?

Att förbättra atletisk prestation är ett stort önskemål bland idrottare, tränare och forskare. Mynta är en av de mest kända naturliga örterna som används för sina smärtstillande, antiinflammatoriska, kramplösande, antioxidant- och vasokonstriktoreffekter. Även om inandning av myntarom hos idrottare har undersökts, fanns det inga signifikanta effekter på träningsprestanda.

Tolv friska manliga elever konsumerade varje dag en 500 ml flaska mineralvatten innehållande 0,05 ml eterisk pepparmyntaolja i tio dagar. Blodtrycks-, hjärtfrekvens- och spirometriparametrar inklusive forcerad vitalkapacitet (FVC), peak expiratory flow rate (PEF) och peak inspiratory flow (PIF) bestämdes en dag före och efter tillskottsperioden. Deltagarna genomgick ett löpbandsbaserat träningstest med metabolisk gasanalys och ventilationsmätning med Bruce-protokollet.

Resultaten av experimentet stöder effektiviteten av eterisk pepparmyntaolja på träningsprestanda, gasanalys, spirometriparametrar, blodtryck och andningsfrekvens hos de unga manliga eleverna. Avslappning av bronkial glatt muskulatur, ökad ventilation och syrekoncentration i hjärnan och minskning av blodlaktatnivån är de mest rimliga förklaringarna.

Så vad betyder detta?

Det betyder att pepparmynta är en prestationshöjare och ökar syrekoncentrationen i kroppen. Leder till bättre muskelåterhämtning, bättre hjärnfunktion och mer kraft.

Läs hela artikeln:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/